obsah kontakt

SLOŽENÉ LOVECKÉ ZKOUŠKY

LOVECKÉ ZKOUŠKY PRO RETRIEVRY

SLOŽENÉ LOVECKÉ ZKOUŠKY

KING LIBOŠOVSKÁ BLATA

Podzimní zkoušky - I.cena , nos 4, vítěz PZ

Klubové speciální zkoušky z vodní práce retrieverů - I.cena ,vítěz KSZVP

Všestranné zkoušky retrieverů - I.cena , nos 4, 3.místo


TOMÍK LIBOŠOVSKÁ BLATA

Podzimní zkoušky - I.cena , nos 4

Mezinárodní zkoušky přinášení retrieverů - I.cena CACT

Mezinárodní Field Trial Retrieverů - I.cena CACT, nos 4

Klubové speciální zkoušky z vodní práce - I.cena CACT, vítěz KSZVP


TIFFANY LIBOŠOVSKÁ BLATA

Podzimní zkoušky - I.cena res. CACT, nos 4

Klubové speciální zkoušky z vodní práce - I.cena


LOVECKÉ ZKOUŠKY PRO RETRIEVRY

OVVR - ověření vlohových vlastností retrieverů

PZR - podzimní zkoušky

LZ- lesní zkoušky

BZ - barvářské zkoušky

SZVP - speciální zkoušky z vodní práce

VZR - všestranné zkoušky retrieverů

ZPR - zkoušky z přinášení retrieverů

FCR - mezinárodní field trials retrieverů dle FCI


Ověření vloh retrieverů

Na úvod se zkouší povaha. Po absolvování tohoto vstupního zhodnocení nadchází samotná zkouška.
Obsahuje tyto disciplíny : nos, vrozená chuť k práci, chování po výstřelu, ochota k práci ve vodě, aport z vody, aport v terénu, kontakt s vůdcem, vodění psa na vodítku, vodění psa volně.

Podzimní zkoušky retrieverů

Tyto zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a přinášení drobné zvěře.
Osahuje tyto disciplíny : nos, vrozená chuť k práci, poslušnost, chování po výstřelu, vodění na řemeni, slídění, stopa živé zvěře, stopa vůdce, dohledávka a přinášení zvěře pernaté, přinášení srstnaté zvěře na dálku v poli, přinášení kachny z hluboké vody.

Lesní zkoušky retrievrů

Jsou zkouškami, jejichž absovováním získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.
Osahuje tyto disciplíny : nos, vrozená chuť k práci, poslušnost, chování po výstřelu, vodění na řemeni, slídění, následování, práce na pobarvené stopě 1-4 hod. staré, odložení, nahánění.

Barvářské zkoušky retrieverů

Náročnost barvářských zkoušek byla úměrně přizpůsobena dnešní lovecké praxi, jež se provádí ve velké většině ve smíšených rovinatých a podhorských honitbách. Úspěšná práce, zejména na pobarvené stopě staré víc jak 12 hodin, dokáže kvalitu každého jedince i plemene. Kvalifikují loveckého psa jako lovecky upotřebitelného pro dohledávku spárkaté zvěře.
Obsahují tyto disciplíny : vodění a) na řemeni b)volně, odložení a) na řemeni b)volně, dosled černé zvěře po uměle založené nepobarvené stopě a) na řemeni b)volně, chování u střelené černé zvěře, poslušnost.

Speciální zkoušky z vodní práce retrieverů

Tyto zkoušky jsou vhodné pro psy z oblasti s rozsáhlými vodními plochami, kde se na společných honech loví vodní zvěř. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti v těchto náročných podmínkách.
Obsahují tyto disciplíny : ochota k práci v hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí, poslušnost, chování na stanovišti.

Všestranné zkoušky retrieverů

Jsou nejvyšším typem zkoušek z loveckého výkonu. Psi, kteří je úspěšně absolvují, mohou být zapsáni v plemenné kmize jako psi univerzální - U, což je důkazem, jejich všestranných pracovních schopností v lese, poli i ve vodě.
Kvalifikují lovecké psy jako lovecky upotřebitelné k dohledávání a přinášení drobné zvěře a dohledávku zvěře spárkaté.
Obsahují tyto disciplíny : nos, vrozená chuť k práci, poslušnost, chování po výstřelu, vodění na řemeni, slídění, stopa živé zvěře, dohledávka a přinášení zvěře pernaté, přinášení srstnaté zvěře na dálku v poli, práce ve vodě, následování, práce na pobarvené stopě 1-4 hod. staré,nahánění.

Zkoušky přinášení retrieverů

Tato zkouška je u nás pořádána jako mezinárodní se zadáváním titulu CACIT a Res. CACIT.
Jedná se o zkoušku chovu, vlastností a výkonu. Smyslem a úkolem zkoušky je posoudit mladého retrievera vzhledem k jeho přirozeným vlastnostem, pracovního využití pro výkon práva myslivosti, jeho ovladatelnosti a posouzení všeobecných vloh, jako základní podmínky pro uchování genetického potenciálu plemene.
Zkouška se provádí na podzim v zákonné době lovu drobné zvěře během dvou po sobě jdoucích kalendářních dnů v honitbách ČR. Během celé zkoušky rozhodčí posuzuje vztah mezi vůdcem a psem, který zapisuje do protokolu.
Obsahuje tyto disciplíny: Poslušnost - chování na stanovišti, vodění na řemeni, vodění olně, odložení s výstřelem, poslušnost pole, les, voda; Práce v poli- vlečka pernaté zvěře 200 kroků, pohozené 2 kusy pernaté na 60 m v úhlu 90° na ploše 50 x 50 m; Práce v lese - vlečka srstnaté zvěře 300 kroků, pohozené 2 ks srstnaté na ploše 50 x 50 m.

Mezinárodní Field Trials pro retrievery

Zkouška má prokázat loveckou upotřebitelnost psa při společných honech na drobnou zvěř.
Pes musí mít absolvovánu některou ze zkoušek dle platného ZŘ ČMMJ pro zkoušky z výkonu loveckých psů. Věk psa není omezen.
Nejvyšší připustný počet psů je 16, ve dvou skupinách po 8.
Doba zkoušek je v době společných lovů na drobnou zvěř při praktickém honu.
Předmětem lovu je zvěř pernatá (bažant), srstnatá (zajíc, králík), vodní (kachny).
Obvyklé způsoby lovu při FCR jsou: ploužení, kruhová nebo obstavená leč, čekání na tahu.
Tato zkouška kvalifikuje psy podle FCI jako pracovní pro zařazení do třídy pracovní a pro udělení titulu mezinárodní šampion krásy.
Obsahují tyto disciplíny: nos, poslušnost, chuť do práce, chování po výstřelu, klid před zvěří, dohledávka, aport.